ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Onward Manufacturing Company Ltd. (ONWARD) δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία των εταιρειών-μελών, των υπαλλήλων τους και άλλων ατόμων. Προκειμένου να προστατεύσουμε όλες τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται, χρησιμοποιούνται ή αποκαλύπτονται από την ONWARD, έχουμε υιοθετήσει τον ακόλουθο Κωδικό Προστασίας Προσωπικών Πληροφοριών. Στον ιστότοπό μας, συλλέγουμε μόνο προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται για τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε, τη βελτίωση του περιεχομένου του ιστότοπού μας και, με την άδειά σας, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας. Δεν θα κοινοποιήσουμε προσωπικά στοιχεία που αποκτήθηκαν σε αυτόν τον ιστότοπο με οποιονδήποτε άλλο οργανισμό χωρίς τη ρητή γνώση και τη συγκατάθεσή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Όρους και Προϋποθέσεις και τις Πολιτικές απορρήτου του ιστότοπου, διαβάστε παρακάτω

Χρήση αυτής της ιστοσελίδας – Αυτός ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από την Onward Manufacturing Company Ltd. (ONWARD) για προσωπική μη εμπορική χρήση και πληροφορίες. Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας από εσάς υπόκειται στους ακόλουθους όρους και σε όλους τους ισχύοντες νόμους. Με την πρόσβαση και την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε, χωρίς περιορισμό ή προσόντα, αυτούς τους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με κανέναν από τους όρους, μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο. Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να αναδημοσιευθεί, να μεταφορτωθεί, να αναρτηθεί, να μεταδοθεί, να αναρτηθεί, να διανεμηθεί ή να τροποποιηθεί εν όλω ή εν μέρει, είτε σε κείμενο, γραφικό, ήχο, βίντεο ή σε εκτελέσιμη μορφή, εκτός εάν υπάρχει γραπτή άδεια της ONWARD . Είστε υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι η πρόσβασή σας σε αυτόν τον ιστότοπο και το υλικό που διατίθεται σε ή μέσω αυτού είναι νόμιμο σε κάθε δικαιοδοσία εντός ή μέσω του οποίου έχετε πρόσβαση ή προβάλλετε τον ιστότοπο ή τέτοιο υλικό.Περιορισμός ευθύνης – ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΙ Ή ΑΔΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ Ή ΣΥΜΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΟΡΟΙ , ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ή ΚΑΛΗ ΥΠΟΘΕΣΗ, ΠΟΥ ΒΑΣΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Ή ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ. Ο ΑΥΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Ή ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ Ή ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟDIΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΟΤΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή ΣΕΙΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙ ΝΑ ΧΩΡΙΣΤΕ.Αυτός ο περιορισμός των χρηματικών ζημιών δεν θα ισχύει για αξιώσεις που σχετίζονται με θάνατο ή σωματικές βλάβες που προκύπτουν από προϊόντα που θεωρούνται καταναλωτικά αγαθά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η μοναδική και αποκλειστική θεραπεία σας είναι να διακόψετε τη χρήση και την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Στο βαθμό που η δικαιοδοσία στην οποία υπόκεινται δεν επιτρέπει ορισμένους άλλους περιορισμούς, τέτοιοι περιορισμοί που δεν επιτρέπονται δεν ισχύουν.
Ιδιοκτησία και εμπιστευτικότητα – Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του κειμένου, των εικόνων, των εικονογραφήσεων, του λογισμικού, των κλιπ ήχου και των βίντεο κλιπ, ανήκει ή παρέχεται με άλλο τρόπο από το ONWARD και το ONWARD δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι τέτοιο υλικό δεν παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οντότητας. Αναγνωρίζετε ότι οι πληροφορίες ή το υλικό που παρέχετε ηλεκτρονικά μέσω της πρόσβασής σας ή της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας δεν είναι εμπιστευτικές ή ιδιόκτητες και αναγνωρίζετε ότι η μη προστατευμένη επικοινωνία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω Διαδικτύου υπόκειται σε πιθανή υποκλοπή, αλλοίωση ή απώλεια. Αναγνωρίζετε επίσης ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό που παρέχετε ηλεκτρονικά μέσω της πρόσβασής σας ή της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας δεν παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε ατόμου ή οντότητας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εν όλω ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο από την ONWARD συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζεται σε, αναπαραγωγή, αναμετάδοση, δημοσίευση τέτοιων πληροφοριών ή υλικού ή ιδεών, εννοιών ή άλλης τεχνογνωσίας που περιέχονται σε αυτά για εμπορικούς σκοπούς ONWARD ή αποκάλυψη της ταυτότητάς σας. Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και τα σήματα υπηρεσιών (συλλογικά, «Σήματα») που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι καταχωρημένα ή μη καταχωρημένα Σήματα ONWARD ή άλλα, αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς γραπτή άδεια του σχετικού κατόχου αυτού του ιστότοπου. Σημάδια. Οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο και μπορεί να αναπαραχθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους πρέπει να φέρει τις ειδοποιήσεις ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων που αρχικά εμφανίστηκαν σε ή σε συνδυασμό με αυτές τις πληροφορίες ή υλικό.
Πληροφορίες που συλλέγουμε στον ιστότοπό μας – Μπορείτε να επισκεφθείτε όλους τους δημόσιους χώρους του ιστότοπού μας χωρίς να παρέχετε προσωπικές πληροφορίες για εσάς. Ο ιστότοπός μας συλλέγει μόνο μη προσωπικές πληροφορίες με βάση τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) ενός επισκέπτη (αυτό δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμο). Οι πληροφορίες που συλλέγονται περιλαμβάνουν την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στον ιστότοπο, τη διεύθυνση παραπομπής (ο σύνδεσμος που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης για πρόσβαση στον ιστότοπο). Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και τη βελτίωση των διαδικτυακών υπηρεσιών. Οι συνδρομές επικοινωνίας και ειδήσεων απαιτούν τη συλλογή προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας και προορίζονται αποκλειστικά για τη χρήση του προσωπικού του Συλλόγου για την παροχή επικοινωνιών σε συνδρομητές. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς επικοινωνίας, ασφάλειας και διαχείρισης ιστότοπου. Συμφωνούμε επίσης με εταιρείες τρίτων μερών για τη συλλογή δεδομένων και την προβολή διαφημίσεων για λογαριασμό μας μέσω του Διαδικτύου Για να γίνει αυτό, θα συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στον ιστότοπό μας και την αλληλεπίδρασή σας με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας σε αυτόν και σε άλλους ιστότοπους για τη στόχευση διαφημίσεων. Αυτά τα δεδομένα και οι στοχευμένες διαφημίσεις ενδέχεται να εμφανίζονται σε άλλους ιστότοπους που επισκέπτεστε. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω της χρήσης ετικέτας cookie ή pixel; βιομηχανική τυποποιημένη τεχνολογία που χρησιμοποιείται από τις περισσότερες μεγάλες ιστοσελίδες. Για να εξαιρεθείτε από αυτόν τον τύπο μηνυμάτων, κάντε κλικ εδώ.
Σύνδεσμοι – Ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που αποτελούν μέρος ή συνδέονται με το ONWARD. Αυτοί οι σύνδεσμοι και οι αναφορές σας παρέχονται μόνο για λόγους ευκολίας. Το ONWARD δεν υποστηρίζει ρητά ή σιωπηρά αυτούς τους ιστότοπους ή οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό που περιέχεται σε αυτούς τους συνδέσμους. Η ONWARD δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιουσδήποτε άλλους ιστοτόπους, πληροφορίες ή υλικό που δημοσιεύονται σε αυτά, ή προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτά. Όταν εγκαταλείπετε τον ιστότοπο ONWARD για να επισκεφθείτε έναν από αυτούς τους άλλους ιστότοπους, οι μόνες πληροφορίες που μεταφέρονται στον νέο ιστότοπο είναι το γεγονός ότι προήλθαν από τον ιστότοπο του ONWARD. Η αποστολή αυτής της διεύθυνσης παραπομπής επιτρέπει σε άλλους ιστότοπους να παρακολουθούν τη δική τους κίνηση στο διαδίκτυο, αλλά δεν αποκαλύπτει προσωπικά στοιχεία για εσάς. Η ONWARD δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο ή τις πολιτικές απορρήτου οποιωνδήποτε συνδεδεμένων ιστότοπων. Η Πολιτική απορρήτου μας ισχύει αποκλειστικά για πληροφορίες που συλλέγονται από αυτόν τον ιστότοπο. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε τις πολιτικές απορρήτου σε συνδεδεμένους ιστότοπους για να προσδιορίσετε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας στοιχεία. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσμους από άλλους ιστότοπους προς αυτόν τον ιστότοπο χωρίς γραπτή άδεια από το ONWARD (για να λάβετε άδεια, προωθήστε το αίτημά σας στη διεύθυνση info@omcbbq.com).
Πίνακες ανακοινώσεων και περιοχές σελίδων συζήτησης – Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει πίνακες ανακοινώσεων και σελίδες συζήτησης που επιτρέπουν την επικοινωνία και την ανατροφοδότηση προς το ONWARD και τους χρήστες του. Η ONWARD διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να παρακολουθεί, να επεξεργάζεται, να αρνείται να δημοσιεύσει ή να αφαιρέσει οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό, εν όλω ή εν μέρει, ότι κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του ONWARD είναι απαράδεκτο ή παραβιάζει οποιονδήποτε από τους όρους που περιέχονται στο παρόν, και να αρνηθεί οποιαδήποτε πρόσβαση χρήστη στον ιστότοπο. Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στους πίνακες ανακοινώσεων ή στις σελίδες συζήτησης συμφωνούν να μην:
να περιορίσετε ή να εμποδίσετε οποιονδήποτε άλλο χρήστη να χρησιμοποιεί και να απολαμβάνει τις περιοχές του πίνακα ανακοινώσεων ή της σελίδας συζήτησης
δημοσιεύετε ή μεταδίδετε τυχόν παράνομες, απειλητικές, καταχρηστικές, δυσφημιστικές, δυσφημιστικές, άσεμνες, χυδαίες, πορνογραφικές, άσεμνες ή άσεμνες πληροφορίες οποιουδήποτε είδους ή οποιαδήποτε κατάφωρη έκφραση μισαλλοδοξίας, ρατσισμού, μίσους ή παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό οποιασδήποτε μετάδοσης που συνιστά ή ενθαρρύνει τη συμπεριφορά που θα αποτελούσε ποινικό αδίκημα, θα οδηγούσε σε αστική ευθύνη ή θα παραβίαζε με άλλον τρόπο οποιοδήποτε τοπικό, επαρχιακό, ομοσπονδιακό ή ξένο δίκαιο
δημοσιεύετε ή μεταδίδετε ή εκμεταλλεύεστε με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε πληροφορία, λογισμικό ή υλικό για εμπορικούς σκοπούς ή που περιέχει αιτήματα για πωλήσεις ή αγορές, διαφήμιση, προώθηση ή μάρκετινγκ
Λογισμικό – Οποιοδήποτε λογισμικό διαθέσιμο για λήψη μέσω αυτής της ιστοσελίδας παρέχεται από τρίτους προμηθευτές λογισμικού σύμφωνα με συμφωνίες άδειας χρήσης ή άλλες ρυθμίσεις μεταξύ τέτοιων προμηθευτών και τελικών χρηστών. Η ONWARD δεν πωλεί, μεταπωλεί ή παραχωρεί άδεια χρήσης ή αδειοδοτεί οποιοδήποτε τέτοιο λογισμικό και η ONWARD αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη ή ευθύνη που σχετίζεται με το λογισμικό. Τυχόν ερωτήσεις, παράπονα ή αξιώσεις που σχετίζονται με το λογισμικό πρέπει να απευθύνονται στον κατάλληλο πωλητή. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επαρκή προστασία και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείτε σε σχέση με οποιοδήποτε από τα λογισμικά που λαμβάνονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας. [Σε περίπτωση οποιασδήποτε ρητής ασυνέπειας μεταξύ αυτών των όρων και εκείνων που περιέχονται σε οποιαδήποτε συμφωνία άδειας χρήσης με έναν πωλητή λογισμικού, υπερισχύουν οι όροι που περιέχονται στη συμφωνία άδειας χρήσης.]
Ακρίβεια των πληροφοριών – Ενώ το ONWARD ενδέχεται να ενημερώνει τις πληροφορίες ή τα υλικά σε αυτόν τον ιστότοπο κατά καιρούς, δεν παρέχεται καμία διαβεβαίωση ότι οι πληροφορίες ή το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ενημερωμένα, ακριβή, χωρίς σφάλματα ή πλήρη Ιοί κ.λπ. – Το ONWARD δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οι πληροφορίες ή τα υλικά, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό οποιουδήποτε λογισμικού με δυνατότητα λήψης, η πρόσβαση από ή μέσω αυτού του ιστότοπου θα είναι αδιάλειπτη ή απαλλαγμένη από σφάλματα, ελαττώματα, ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά ή Τέτοια προβλήματα που ανακαλύπτονται θα διορθωθούν.
Ζημιά σε άλλους – Συμφωνείτε να μην εισαγάγετε σε αυτόν ή μέσω αυτού του ιστότοπου οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό που μπορεί να είναι επιβλαβές για άλλους. Μεταξύ άλλων, συμφωνείτε να μην συμπεριλάβετε εν γνώσει ή με άλλο τρόπο οποιοδήποτε λάθος ή ελάττωμα σε υλικό ή πληροφορίες που μπορεί, μεταξύ άλλων, να είναι δυσφήμιση, συκοφαντία, βλασφημία ή προώθηση μίσους ή άλλως να προκαλέσουν ποινικό αδίκημα ή αστική ευθύνη το μέρος οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας.
Αποθεματικό Δικαιωμάτων – Όλα τα δικαιώματα που δεν εκχωρούνται ρητά σε αυτούς τους όρους διατηρούνται στο ONWARD. Τίποτα που περιέχεται σε αυτούς τους όρους δεν θα ερμηνευτεί ως παραδοτέο, ευσταθές ή με άλλο τρόπο οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα βάσει οποιωνδήποτε πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος ή άλλου πνευματικού δικαιώματος της ONWARD ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οντότητας.
Ισχύον δίκαιο – Αυτός ο ιστότοπος ελέγχεται και λειτουργεί από την Onward Manufacturing Company Ltd. από το Waterloo, Ontario και οι παρόντες όροι διέπονται από τους νόμους του Οντάριο και τους ισχύοντες νόμους του Καναδά χωρίς αναφορά σε αρχές σύγκρουσης νόμων. Συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους νόμους και να υποβάλετε στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της επαρχίας του Οντάριο σε σχέση με την ερμηνεία ή την εφαρμογή αυτών των όρων. Όσοι επιλέγουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο από άλλες τοποθεσίες το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, εάν και στο βαθμό που ισχύουν οι τοπικοί νόμοι.
Αλλαγές στους Όρους – Το ONWARD μπορεί να τροποποιεί, να τροποποιεί ή να ενημερώνει με άλλο τρόπο τους όρους που ισχύουν σε αυτόν τον ιστότοπο από καιρό σε καιρό χωρίς ειδοποίηση και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από όρους που ισχύουν κατά την ισχύουσα στιγμή κατά την οποία έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο ONWARD ιστοσελίδα.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΚΡΙΛ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ή ΝΙΚΗ. Η ΑΓΟΡΑ ΔΕΝ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΙΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣΗΣ.
1. Επιλεξιμότητα: Αυτός ο Διαγωνισμός είναι ανοιχτός μόνο σε όσους συμμετέχουν στο https://www.facebook.com/broilkingbbq/ ή https://www.instagram.com/broilkingbbq/ και οι οποίοι είναι 18 ετών και άνω ως της ημερομηνίας εισόδου. Ο Διαγωνισμός είναι ανοιχτός μόνο σε νόμιμους κατοίκους του Καναδά (εκτός του Κεμπέκ) και σε νόμιμους κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι άκυρο όταν απαγορεύεται από το νόμο. Οι υπάλληλοι της Onward Manufacturing, οι θυγατρικές της, οι θυγατρικές, τα διαφημιστικά και διαφημιστικά γραφεία και οι προμηθευτές τους (συλλογικά οι «Υπάλληλοι») και τα άμεσα μέλη της οικογένειας ή / και εκείνοι που ζουν στο ίδιο νοικοκυριό των Εργαζομένων δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Ο Διαγωνισμός υπόκειται σε όλους τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Άκυρο όπου απαγορεύεται.
2. Συμφωνία για κανόνες: Συμμετέχοντας, ο Διαγωνιζόμενος (“Εσείς”) συμφωνείτε να δεσμεύεται πλήρως χωρίς όρους από αυτούς τους Κανόνες και δηλώνετε και εγγυάστε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας. Επιπλέον, συμφωνείτε να αποδεχτείτε τις αποφάσεις της Onward Manufacturing ως τελικές και δεσμευτικές, καθώς σχετίζονται με το περιεχόμενο αυτής της καμπάνιας.
3. Περίοδος καμπάνιας: Οι συμμετοχές θα γίνονται δεκτές στο διαδίκτυο από τις 25 Νοεμβρίου 2020 στις 00:00 EST και θα λήγουν στις 3 Ιανουαρίου 2021 στις 00:00 EST. Όλες οι ηλεκτρονικές συμμετοχές πρέπει να παραληφθούν έως τις 3 Ιανουαρίου 2021 στις 00:00 EST.
4. Τρόπος συμμετοχής: Ο διαγωνισμός πρέπει να συμμετάσχει ακολουθώντας τη σελίδα Broil King Instagram (https://www.instagram.com/broilkingbbq/) και ανεβάζοντας μια φωτογραφία, που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του διαγωνισμού, στο προφίλ Instagram του συμμετέχοντα και προσθέτοντας # BroilKingGameDayGrill στην περιγραφή της ανάρτησης ή στην ιστορία του Instagram. Η συμμετοχή πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Διαγωνισμού, όπως ορίζεται, για να μπορεί να κερδίσει ένα βραβείο. Συμμετοχές που δεν είναι πλήρεις ή δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες ή τις προδιαγραφές ενδέχεται να αποκλειστούν κατά την αποκλειστική κρίση της Onward Manufacturing. Μπορείτε να εισαγάγετε όσες φορές θέλετε. Δεν μπορείτε να εισαγάγετε περισσότερες φορές από ό, τι υποδεικνύεται χρησιμοποιώντας πολλές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταυτότητες ή συσκευές σε μια προσπάθεια παράκαμψης των κανόνων. Εάν χρησιμοποιείτε δόλιες μεθόδους ή επιχειρήσετε να παρακάμψετε τους κανόνες, η υποβολή σας ενδέχεται να καταργηθεί από την επιλεξιμότητα κατά την αποκλειστική κρίση της Onward Manufacturing.
5. Βραβεία: Οι νικητές του Διαγωνισμού (ο «Νικητής») θα λάβουν ένα πακέτο αξεσουάρ Broil King με τιμή λιανικής περίπου 100 $. Το έπαθλο θα αποσταλεί σε διεύθυνση μόνο στον Καναδά ή στις γειτονικές Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν η παράδοση δεν είναι δυνατή, για οποιονδήποτε λόγο, το έπαθλο μπορεί να παραληφθεί σε διεύθυνση που καθορίζεται από την Onward Manufacturing. Η πραγματική / εκτιμώμενη αξία ενδέχεται να διαφέρει κατά τη στιγμή της απονομής του βραβείου. Οι λεπτομέρειες του βραβείου καθορίζονται αποκλειστικά από την Onward Manufacturing. Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση μετρητών ή άλλου βραβείου, εκτός από την κρίση της Onward Manufacturing. Το βραβείο δεν είναι μεταβιβάσιμο. Οποιαδήποτε και όλα τα έξοδα που σχετίζονται με τα βραβεία, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιουδήποτε και όλων των ομοσπονδιακών, πολιτειακών και / ή τοπικών φόρων, θα είναι αποκλειστική ευθύνη του Νικητή. Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση του βραβείου ή η μεταφορά / εκχώρηση του βραβείου σε άλλους ή το αίτημα για ισοδύναμο μετρητών από το Winner. Η αποδοχή του βραβείου αποτελεί άδεια για την Onward Manufacturing να χρησιμοποιήσει το όνομα, την ομοιότητα και την είσοδο του Νικητή για σκοπούς διαφήμισης και συναλλαγής χωρίς περαιτέρω αποζημίωση, εκτός εάν απαγορεύεται από το νόμο.
6. Αποδόσεις: Οι πιθανότητες νίκης εξαρτώνται από τον αριθμό των επιλέξιμων συμμετοχών που λαμβάνονται.
7. Επιλογή νικητή και ειδοποίηση: Ο νικητής θα επιλεγεί με τυχαία κλήρωση υπό την επίβλεψη της Onward Manufacturing. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί μέσω άμεσου μηνύματος Facebook ή Instagram εντός πέντε (5) ημερών από την επιλογή του νικητή. Η Onward Manufacturing δεν φέρει καμία ευθύνη για την αποτυχία του Winner να λαμβάνει ειδοποιήσεις λόγω ανεπιθύμητων μηνυμάτων, ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων ρυθμίσεων ασφαλείας ή για την παροχή εσφαλμένων ή μη λειτουργικών πληροφοριών επικοινωνίας του Winner. Εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον Νικητή, δεν είναι επιλέξιμος, δεν διεκδικεί το έπαθλο εντός 2 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της ειδοποίησης απονομής, ή δεν επιστρέφει εγκαίρως μια ολοκληρωμένη και εκτελεσμένη δήλωση και την απελευθέρωση, όπως απαιτείται, το έπαθλο μπορεί να χαθεί και να επιλεγεί ένας εναλλακτικός Νικητής . Η απόδειξη από το νικητή του βραβείου που προσφέρεται σε αυτήν την καμπάνια εξαρτάται από τη συμμόρφωση με οποιονδήποτε και όλους τους ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τοπικούς νόμους και κανονισμούς. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΗ (ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΟΥ ΩΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΩΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΘΑ ΑΜΕΣΩΣ ΤΕΛΙΚΑ.
8. Δικαιώματα που εκχωρούνται από εσάς: Με την καταχώριση αυτού του περιεχομένου (π.χ. φωτογραφία, βίντεο, κείμενο κ.λπ.), Καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι η Onward Manufacturing, οποιοσδήποτε ενεργεί για λογαριασμό της Onward Manufacturing και των αδειούχων, διαδόχων και εκδοχών της Onward Manufacturing, θα έχει το δικαίωμα, όπου επιτρέπεται από το νόμο, να εκτυπώνει, να δημοσιεύει, να μεταδίδει, να διανέμει και να χρησιμοποιεί σε οποιοδήποτε μέσο γνωστό ή στο εξής ανεπτυγμένο, σε διαρκή και σε ολόκληρο τον κόσμο, χωρίς περιορισμό, την καταχώρισή σας, το όνομα, το πορτρέτο, την εικόνα, τη φωνή σας , ομοιότητα, εικόνα, δηλώσεις σχετικά με την καμπάνια και βιογραφικές πληροφορίες για ειδήσεις, δημοσιότητα, πληροφορίες, εμπόριο, διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις και διαφημιστικούς σκοπούς. χωρίς περαιτέρω αποζημίωση, ειδοποίηση, επανεξέταση ή συγκατάθεση. Προαιρετική διατύπωση για διαγωνισμούς: Με την καταχώριση αυτού του περιεχομένου, δηλώνετε και εγγυάστε ότι η καταχώρισή σας είναι ένα πρωτότυπο έργο δημιουργίας και δεν παραβιάζει δικαιώματα ιδιοκτησίας ή πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Εάν η καταχώρισή σας παραβιάζει το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλου, θα αποκλειστείτε κατά την αποκλειστική κρίση της Onward Manufacturing. Εάν το περιεχόμενο της καταχώρισής σας ισχυρίζεται ότι αποτελεί παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος ιδιοκτησίας ή πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου μέρους, θα πρέπει, με δική σας δαπάνη, να υπερασπιστείτε ή να αποφασίσετε ενάντια σε τέτοιες αξιώσεις. Θα αποζημιώσετε, θα υπερασπιστείτε και θα κρατήσετε αβλαβείς την Onward Manufacturing από και ενάντια σε οποιαδήποτε αγωγή, διαδικασία, αξιώσεις, ευθύνη, απώλεια, ζημιά, κόστος ή δαπάνη, την οποία ενδέχεται να υποστεί, υποφέρει ή απαιτείται να πληρώσει η Onward Manufacturing που προκύπτει από τέτοια παράβαση ή υποψία παραβίασης δικαιώματος τρίτου.
9. Όροι & Προϋποθέσεις: Η Onward Manufacturing διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ακυρώσει, να τερματίσει, να τροποποιήσει ή να αναστείλει την Εκστρατεία σε περίπτωση ιών, σφαλμάτων, μη εξουσιοδοτημένης ανθρώπινης παρέμβασης, απάτης ή άλλης αιτίας πέραν του ελέγχου της Onward Manufacturing που είναι κατεστραμμένη ή επηρεάζει τη διοίκηση, την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη ή τη σωστή διεξαγωγή της εκστρατείας. Σε αυτήν την περίπτωση, η Onward Manufacturing μπορεί να επιλέξει τον Νικητή από όλες τις κατάλληλες συμμετοχές που ελήφθησαν πριν και / ή μετά (εάν είναι απαραίτητο) τη δράση της Onward Manufacturing. Η Onward Manufacturing διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αποκλείσει οποιοδήποτε άτομο που παραβιάζει ή προσπαθεί να παραβιάσει τη διαδικασία εισόδου ή τη λειτουργία της Καμπάνιας ή του ιστότοπου ή παραβιάζει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Η Onward Manufacturing έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να διατηρήσει την ακεραιότητα της Εκστρατείας, να ακυρώσει ψήφους για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά: πολλαπλών καταχωρίσεων από τον ίδιο χρήστη από διαφορετικές διευθύνσεις IP. πολλαπλές καταχωρήσεις από τον ίδιο υπολογιστή που υπερβαίνουν αυτές που επιτρέπονται από τους κανόνες καμπάνιας · ή τη χρήση bots, μακροεντολών, σεναρίων ή άλλων τεχνικών μέσων για την είσοδο. Οποιαδήποτε προσπάθεια από έναν συμμετέχοντα να βλάψει σκόπιμα οποιονδήποτε ιστότοπο ή να υπονομεύσει τη νόμιμη λειτουργία της Εκστρατείας μπορεί να αποτελεί παραβίαση του ποινικού και αστικού δικαίου. Εάν γίνει τέτοια προσπάθεια, η Onward Manufacturing διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.
10. Περιορισμός ευθύνης: Με την είσοδο, Συμφωνείτε να αποδεσμεύσετε και να κρατήσετε αβλαβείς την Onward Manufacturing και τις θυγατρικές της, συνεργάτες, διαφημιστικά και διαφημιστικά γραφεία, συνεργάτες, αντιπροσώπους, αντιπροσώπους, διάδοχους, εκπροσώπους, υπαλλήλους, αξιωματικούς και διευθυντές από οποιαδήποτε ευθύνη, ασθένεια , τραυματισμός, θάνατος, απώλεια, αντιδικία, αξίωση ή ζημία που μπορεί να προκύψει, άμεσα ή έμμεσα, είτε προκαλείται από αμέλεια είτε όχι, από: (i) τη συμμετοχή αυτού του συμμετέχοντα στην Εκστρατεία ή / και την αποδοχή, κατοχή, χρήση του , ή κατάχρηση οποιουδήποτε βραβείου ή οποιουδήποτε τμήματος αυτού · (ii) τεχνικές βλάβες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων αλλά δεν περιορίζονται σε αυτήν τη δυσλειτουργία οποιουδήποτε υπολογιστή, καλωδίου, δικτύου, υλικού ή λογισμικού ή άλλου μηχανικού εξοπλισμού · (iii) τη μη διαθεσιμότητα ή την προσβασιμότητα οποιωνδήποτε μεταδόσεων, τηλεφώνων ή υπηρεσιών Διαδικτύου · (iv) μη εξουσιοδοτημένη ανθρώπινη παρέμβαση σε οποιοδήποτε μέρος της διαδικασίας εισόδου ή της Προσφοράς · (v) ηλεκτρονικό ή ανθρώπινο σφάλμα στη διαχείριση της Προσφοράς ή στην επεξεργασία των συμμετοχών.
11. Διαφορές: ΑΥΤΗ Η εκστρατεία ΔΙΕΝΕΡΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ του Καναδά και το Οντάριο, ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Ως προϋπόθεση συμμετοχής σε αυτήν την Εκστρατεία, ο συμμετέχων συμφωνεί ότι οποιαδήποτε και όλες οι διαφορές που δεν μπορούν να επιλυθούν μεταξύ των μερών και αιτίες δράσης που προκύπτουν από ή συνδέονται με αυτήν την Καμπάνια, θα επιλύονται μεμονωμένα, χωρίς να καταφεύγουν σε οποιαδήποτε μορφή κατηγορίας , αποκλειστικά ενώπιον δικαστηρίου που βρίσκεται στο Οντάριο και έχει δικαιοδοσία. Επιπλέον, σε οποιαδήποτε τέτοια διαφορά, σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέπεται στον συμμετέχοντα να λαμβάνει βραβεία για, και παραιτείται από όλα τα δικαιώματα, τιμωρητικών, τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών του πληρεξούσιου, εκτός των πραγματικών εξόδων εκτός τσέπης του συμμετέχοντα ( δηλ. κόστος που σχετίζεται με την είσοδο σε αυτήν την καμπάνια). Ο συμμετέχων παραιτείται περαιτέρω από το δικαίωμα πολλαπλασιασμού ή αύξησης των ζημιών.
12. Πολιτική απορρήτου: Οι πληροφορίες που υποβάλλονται με μια καταχώριση υπόκεινται στην Πολιτική απορρήτου που αναφέρεται στον ιστότοπο της Broil King. Για να διαβάσετε την Πολιτική απορρήτου, κάντε κλικ εδώ: https://broilkingbbq.com/wp-content/uploads/2019/04/privacy-policy-2018.pdf.
13. Λίστα Νικητών: Για να αποκτήσετε ένα αντίγραφο του ονόματος του Νικητή ή ένα αντίγραφο αυτών των Επίσημων Κανόνων, στείλτε το αίτημά σας μαζί με ένα σφραγισμένο, αυτο-διευθυνόμενο φάκελο στη διεύθυνση: Onward Manufacturing, 585 Kumpf Drive, Waterloo, Ontario N2V 1K3 Canada. Τα αιτήματα πρέπει να ληφθούν το αργότερο στις 15 Ιουλίου στις 09:00 EST.
14. Χορηγός: Ο Χορηγός του Διαγωνισμού είναι Onward Manufacturing, 585 Kumpf Drive, Waterloo, Ontario N2V 1K3 Canada.
15. Facebook / Instagram: Η Καμπάνια που φιλοξενείται από την Onward Manufacturing δεν υποστηρίζεται, υποστηρίζεται, δεν διαχειρίζεται ούτε σχετίζεται με το Facebook ή το Instagram.